Selecteer een pagina

“PAYROLLEN, UITZENDEN EN DETACHEREN”

“PAYROLLEN, UITZENDEN EN DETACHEREN”

Sociaal, duurzaam en toch zo economisch mogelijk flexibel personeel inzetten kan met Eureka Personeelsdiensten. Wij zijn specialisten in én vóór mensen met een kwetsbare arbeidspositie en zijn gericht op volledige arbeidsparticipatie: voor iedereen een passende baan. Wij faciliteren!  

Wie zijn we


Eureka Personeelsdiensten is specialist in het verlonen van de kwetsbare doelgroep (o.a. WAardevolleJONGeren| Participatiewet)). Dit is onze oorsprong. Onze jarenlange ervaring ontzorgt zowel de feitelijke werkgever en werknemer. De regelingen die voor deze doelgroepen door de overheid zijn ingevoerd passen wij dagelijks met succes toe. Uiteraard faciliteren wij ook het bedrijfsleven en (semi) Overheid met verloningsvraagstukken van reguliere medewerkers. Wij werken landelijk . Wij functioneren ook als de back office voor intermediairs en www.BanenEnzo.com

Wij zijn NEN-4400 gecertificeerd
en erkend door de stichting normering arbeid.

Wat doen we


Eureka Personeelsdiensten kan uw flexibele schil zijn. Wij zijn de juridisch werkgever. Wij zijn de P&O afdeling in uw bedrijf. Dat betekent dat wij de contracten maken en beheren, de contact persoon zijn richting UWV | gemeenten, de verzuimadministratie verzorgen en de verplichtingen zoals Wet poortwachter oppakken et cetera. Wij kunnen alle contractvarianten aanbieden die het beste bij uw bedrijfsvoering past. We zijn NEN 4400 gecertificeerd en werken conform het ABU CAO. Vijf en half jaar flexibel verlonen zonder vast contracten bestaat tot de mogelijkheden.

De contracten met medewerkers uit de doelgroep WAardevolleJONGeren|PArticipatiewet krijgen van ons een contract voor bepaalde tijd en zonder uitzendbeding indien er Jobcoaches betrokken zijn vanuit Perfectum.work. U krijgt daar in tegen een flexibel contract. Wij geloven in de gezamenlijke match en begeleiding . Informeer eens naar de mogelijkheden. Risicoloos uw MVO beleid invoeren dat kan! Dat kan met ONZ-Bedrijf.

Onze doelstelling


Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat

 • Werkgevers juist wel een een contract aanbieden aan mensen uit kwetsbare doelgroepen. Werkgevers doen dit soms niet omdat ze bang zijn. Bang zijn voor:
  • veel administratief werk,
  • voor uitval door ziekte/motivatie,
  • voor vaste contracten,
  • voor het regelwerk qua loonwaarde bepalingen en subsidie-aanvragen.
  • coaching on the job en er omheen
  • vul maar in…
 • Social Return en MVO kan en wordt ingevoerd in het bedrijfsleven
 • Iedereen een baan krijgt die bij hem past en vooral een succes is voor zijn werkgever.
 • Iedereen na een flexibel contract met of zonder uitzendbeding doorstoomt naar een reguliercontract

Onderdeel van ONZ-Bedrijf

Eureka Personeelsdiensten is èèn van de 5 bedrijfsonderdelen van ONZ-Bedrijf. Naast een separaat doel van Eureka heeft ONZ-Bedrijf een eenduidig motto:

“Wij maken je Trots! ”

De synergie tussen de samenwerkende bedrijfsonderdelen zorgen voor een optimale dienstverlening en oplossing voor uw bedrijfsmatige-, of persoonlijk vraagstuk. 

Voor meer informatie over Onz totaalconcept 

 

Voor wie?


Werkgevers

Voorziet u bepaalde risico’s voor het aannemen van personeel? Heeft u zelf geen of onvoldoende kennis van personeelszaken ? Eureka kan u volledig ontzorgen.

We werken van ‘zaadje tot karbonaatje’ maar ook op onderdeel niveau. Zo kunnen we het gehele proces van aanname t/m ontslag regelen maar bijvoorbeeld ook alleen de verloning voor u doen.  Wilt u wel gebruik maken van loondispensatie | loonkostensubsidie maar geen contract voor bepaalde tijd geven bent u bij ons aan het juiste adres.

Werkzoekende

Als je een contract krijgt bij Eureka zijn wij jouw juridisch werkgever (uitlener). De feitelijk werkgever is het bedrijf waar je werkt.  Wij hanteren verschillende overeenkomsten met werkgevers denk aan op uitzendbasis, detacheringsbasis of op payrollbasis. Dit kan met – en zonder uitzendbeding. Wij lenen je uit aan jouw werkgever en verzorgen de administratieve zaken. Jouw werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, veiligheid en dergelijke. .

Voor vragen inzake je arbeidscontract, ziekte – en herstelmeldingen en dergelijke dien je contact op te nemen met een van onze medewerkers, tel: 0591-649175 We helpen je graag..

Publieke sector

Bent u accountmanager – klantmanager – arbeidsdeskundige – jobcoach dan wel heeft u de de taak om werkzoekenden naar een betaalde baan te brengen? Door inzet en samenwerking met Eureka kunnen we de drempel naar een duurzaam arbeidscontract verlagen. Wij kunnen met u meedenken inzake het duurzaam verlonen van mensen vanuit een werkloosheidssituatie en hebben specifieke kennis van kwetsbare doelgroepen. Samenwerken leidt tot succes op de arbeidsmarkt.

Intermediairs

U heeft geen verloningsorganisatie en verricht de werving en selectietrajecten voor uw klanten waarbij uw organisatie wel de payrolling of uitzending wilt aanbieden?  Eureka biedt de oplossing. Wij kunnen en willen graag voor uw bedrijf als backoffice fungeren.

Door samen te werken met Eureka Personeelsdiensten profiteert u onder anderen van:

 • onze jarenlange kennis en ervaring
 • NEN 4400 gecertificeerd | SNA keurmerk
 • facturen en formulieren voorzien met uw eigen logo / identiteit

Ons platform voor vacatures en beschikbaar personeel

Eureka plaatst in overleg werkgevers de aanmeldingen inzake vacatures – werkervaringsplaatsen – stageplekken en profielen op de website www.banenenzo.com . Op deze site kunnen ook werkzoekenden hun profielen plaatsen. Vanuit BanenEnzo wordt er dan contact met de werkgever | werkzoekende opgenomen.

Zij maken een plan! Het doel: de juiste match! met andere woorden het verzorgen van een arbeidscontract. Hierbij kan Eureka Personeelsdiensten een ondersteunde / faciliterende rol spelen middels het verzorgen van arbeidscontracten en overeenkomsten met werkgevers.

BanenEnzo is meer dan een platform die vraag en aanbod in bepaalde regio’s of industriekringen of handelsverenigingen of samenwerkende bedrijven vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en specifieke doelgroepen bij elkaar wil brengen. Het kan functioneren als een platform voor werkgevers en werknemers waar men terecht kan met hun vragen omtrent ‘banen’ enzo.

Onze producten en Diensten

Onze producten en Diensten

l

Payrollen

Indien u zelf een werknemer niet wilt verlonen kan Eureka Personeelsdiensten voor u als juridisch werkgever optreden. De werknemer is in dienst bij ons en wordt bij u tewerkgesteld.

i

Uitzenden

Eureka Personeelsdiensten kan u tijdelijk personeel aanbieden op basis van een tijdelijk contract met uitzendbeding. Dit houdt in dat alleen gewerkte uren in rekening worden gebracht.

+

Detacheren

Tijdelijk (project) personeel kan door Eureka Personeelsdiensten voor een vooraf vastgestelde periode ter beschikking gesteld worden.

Bent u bovendien op zoek naar een geschikte kandidaat voor een vaste baan of tijdelijk werk, dan kunnen wij vanuit een vooraf geformuleerde probleemstelling u een flexibele oplossing bieden.

Werving & selectie

Werkgevers willen of gaan aan de slag om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Eureka Personeelsdiensten biedt oplossingen voor de invulling van Participatiebanen, onder andere:

 • onderzoek naar geschikte participatiebanen
 • zijn er mogelijkheden in functiecarving
 • vacatures opstellen voor Gemeenten en UWV
 • organiseren werkgelegenheidsprojecten

CONTACTGEGEVENS

CONTACTGEGEVENS


Postadres:
Postbus 2235 7801 CE Emmen

Bezoekadres:
Wilhelminastraat 47
7811 JD Emmen

T 0591-648430


Vestiging Emmen (Hoofdkantoor):
Wilhelminastraat 47 | 7811 JD Emmen

Vestiging Leeuwarden
Hempenserweg 2, 605 | 8935 AA Leeuwarden

Vestiging Eindhoven
Avignonlaan 9B, 5627 GA Eindhoven

Vestiging Groningen:
Amstelstraat 98 | 9725 KX Groningen

Vestiging Roden:
1e Energieweg 14c | 9301 LK Roden